کتاب دیدار نوشته ی احمد محمود شامل سه داستان است: قصه ننه امرو، دیدار و بازگشت جذاب ترین داستان این کتاب برای من داستان بازگشت بود، داستان بازگشت جوانی از تبعید که در روزهای بعد از کودتای 28 مرداد دستگیر شده و حال به سبب سابقه ای که دارد نمیتواند …

رمانی کلاسیک و رمانتیک که خوندنش آخر شب از دغدغه های روزانه  دورم کرد تجربه ی خوبی بود، دوس دارم بقیه ی رمان های کلاسیک رو هم تجربه کنم شخصیت های اصلی داستان: اسمرالدا: دختر معصوم و زیبارویی که در کودکی توسط کولی ها  ربوده می شود  و در جوانی …

کتاب گفتگو لیلی گلستان با احمد محمود است، اینجا سعی میکنم اونچه که از نظرم جالب اومد رو بنویسم، البته در این کتاب بیشتر به نکات فنی نگارش احمدمحمود و بررسی آثارش پرداخته شده، این ها رو نمینویسم چون نوشتن راجع به آثاری که نخواندم فقط باعث پیش داوری می شود …

“می دانم، می دانم که دیگر هیچ وقت به چیزی یا کسی بر نمی خورم که سودایی در من برانگیزد. می دانی، دل بستن به دیگری کار بزرگی است. باید توانا و با گذشت و کور بود…حتی، درست در اول کار، لحظه ای می رسد که باید از روی پرتگاهی …

“پس من گذشته ام را کجا گذاشته ام؟ آدم گذشته اش را توی جیبش نمی گذارد. باید خانه ای داشته باشد تا آن را مرتب بچیند. من فقط پیکرم را دارم.” “پزشک ها، کشیش ها، قاضی ها و افسرها طوری انسان ها را می شناسند که انگار خودشان او را …

“پیشترها حتی مدت ها بعد از اینکه آنی از پیشم رفته بود به یادش بودم، ولی حالا دیگر به کسی فکر نمیکنم.حتی دغدغه ی این را ندارم که دنبال کلمات بگردم.کمابیش زود در من جاری می شوند.به چیزی نمی چسبم. بی خیالش می شوم. خیلی وقت ها، چون افکارم به …